วิวัฒนาการของการทำความเย็นและปรับอากาศ

 วิวัฒนาการของการทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ

ในสมัยโบราณมนุษย์รู้จักการเก็บรักษาและถนอมอาหารไม่ให้เน่าเสียเร็วโดยการนำอาหารไปแช่น้ำแข็งหรือหมกหิมะไว้ตามธรรมชาติ  วิธีการนี้ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศแถบที่มีอากาศหนาวเย็น  จนกระทั่งเมื่อประมาณ  พ.ศ. 2343  ได้มีการตัดน้ำแข็งที่เกิดตามธรรมชาติในฤดูหนาวในแม่น้ำลำคลองไปเก็บไว้ในห้องที่มีฉนวนกันความร้อนบุโดยรอบเพื่อเอาไว้ใช้ในฤดูร้อน และมีการขนส่งน้ำแข็งก้อนโตๆ ที่ได้จากธรรมชาตินี้จากแถบที่มีอากาศหนาวไปใช้ในแถบที่อากาศร้อน  เมื่อประมาณ  70  ปีที่ผ่านมานี้ชาวต่างประเทศที่มาอยู่ในประเทศไทยและประเทศในเอเชียยังต้องสั่งน้ำแข็งก้อนมาทางเรือจากประเทศอังกฤษหรือยุโรปเพื่อนำมาแช่เบียร์ดื่ม  เพราะสมัยนั้นประเทศในเอเชียยังไม่รู้จักตู้เย็นหรืเครื่องทำความเย็น

น้ำแข็งได้ผลิตขึ้นสำเร็จเป็นครั้งแรกในการทดลองเมื่อประมาณปี  พ.ศ. 2363  แต่เป็นเพียงการทดลองเท่านั้น  จนกระทั่งปี  พ.ศ. 2377  จาคอบ เพอร์กินส์  (Jacob Perkins)  วิศวกรชาวอเมริกันจึงได้ ประดิษฐ์เครื่องทำความเย็นระบบคอมเพรสเซอร์อัดไอ (compression  system) ขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกและต่อมาในปี  พ.ศ. 2398  นักวิทยาศาตร์ชาวเยอรมันได้ประดิษฐ์เครื่องทำความเย็นระบบแอบซอร์ปชัน(absorption system) ขึ้นโดยอาศัยหลักทฤษฎีที่ไมเคิล ฟาราเดย์ (Michale  Faraday) นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันได้ค้นพบไว้เมื่อปี พ.ศ. 2367
ตู้เย็นที่ใช้ในบ้านถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2453  ทั้งที่สามารถผลิตน้ำแข็งได้ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2363  ในปี  พ.ศ. 2456 เจ.เอ็ม.ลาร์เซน (J.M. Lasan) ได้ผลิตเครื่องทำความเย็นควบคุมด้วยมือขึ้นเป็นครั้งแรก และในปี พ.ศ. 2461 บริษัทเคลวิเนเตอร์ (Kelvinator  Company) ได้ผลิตตู้เย็นซึ่งควบคุมได้โดยอัตโนมัติขึ้นเป็นครั้งแรก  และผลิตออกจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาในปีนั้นสามารถจำหน่ายได้ประมาณ  67 ตู้ แต่ในระยะต่อมายอดการผลิตลดต่ำลงและในปี พ.ศ. 2463 มีการจำหน่ายไปแล้วเพียง 200 ตู้เท่านั้น
ราวต้นปี พ.ศ. 2463  อุตสาหกรรมการผลิตตู้เย็นที่ใช้ในบ้านเริ่มมีความสำคัญขึ้น  และเป็นที่นิยมแพร่หลายในอเมริกาและยุโรป  ต่อมาปี พ.ศ. 2469  บริษัทเจเนอรัลอิเล็กทริก  (General  Electric) ได้เริ่มผลิตตู้เย็นออกมาจำหน่าย  หลังจากที่ทำการค้นคว้าทดลองกันกว่าสิบปี  จึงได้ผลิตตู้เย็นที่ใช้มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบเฮอร์เมติกขึ้นเป็นตู้แรก  และในปี พ.ศ. 2470  บริษัทอิเล็กโทรลักซ์ (Electrolux) ได้ผลิตตู้เย็นระบบแอบซอร์ปชันควบคุมโดยอัตโนมัติขึ้นจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา
ในอุตสาหกรรมการเก็บรักษาและถนอมอาหารสมัยใหม่  ได้ใช้วิธีการแช่ฟรีซอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเครื่องทำความเย็นในระบบฟรีซอย่างรวดเร็ว  จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเมื่อประมาณปี  พ.ศ. 2466 สำหรับเครื่องปรับอากาศเครื่องแรกผลิตออกสู่ท้องตลาดในปี พ.ศ. 2470  และเครื่องปรับอากาศรถยนต์ถูกผลิตขึ้นในปี พ.ศ. 2483  แต่ในระยะนั้นยังไม่มีการเก็บสถิติที่แน่นอนของจำนวนรถยนต์ที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบนี้  แต่ก่อนที่สงครามโลกครั้งที่ 2 จะยุติ  ประมาณได้ว่ามีรถยนต์ที่ติดตั้งเครื่องทำความเย็นเพื่อปรับอากาศอยู่ประมาณ  3,000-4,000 คัน