ระยะของท่อน้ำยาแอร์

การเดินท่อน้ำยาแอร์ ยาวยาวๆ มีผลเสียหรือไม่

เครื่องปรับอากาศทุกชนิด เช่น แอร์ Panasonic , แอร์ Mitsubishi, แอร์ LG, แอร์ Samsung  มีหลักการในการเดินท่อน้ำยาแอร์ที่ ยาวเกินไปส่งผลให้คอมเพรสเซอร์ซึ่งเป็นตัวอัดแรงดันน้ำยาแอร์ต้องทำงานหนักมากขึ้น ต้องเพิ่มแรงดันมากขึ้น รวมไปถึงการสูญเสียพลังงานแรงต้านทานภายในท่อขณะเดินทางที่มากขึ้น จึงไม่แปลกเลยที่จะทำให้การเปิดแอร์แต่ละครั้งกินไฟมากขึ้นกว่าปกติและแอร์ก็ไม่เย็นเท่าที่ควจะเป็น ถ้ามีการติดตั้งท่อน้ำยาแอร์ที่ยาวยาว ในที่สุดคอมเพรสเซอร์ก็เสื่อมสภาพเร็วจากการทำงานหนักนี้ อาจจะตอบไม่ได้ชัดเจนนักสำหรับระบยะเวลาที่จะพัง เพราะแอร์แต่ละรุ่น แต่ละนี่ห้อ ต่างขนาด ต่าง BTU ต้องการระยะท่อน้ำยาแอร์ที่เหมาะสมไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และเทคโนโลยี่ที่นำมาใช้ในการผลิตแอร์แต่ละรุ่น แต่เราสามารถตรวจสอบระยะห่างที่เหมาะสมของท่อน้ำยาแอร์ได้ในแต่ละรุ่นของคู่มือการติดตั้งที่ให้มาตั้งแต่ตอนแรกที่ซื้อแอร์ โดยจะมีการระบุไว้อย่างละเอียด รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศอย่างน่าสนใจ เช่น การเลือกตำหแน่งในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสม การเว้นระยะห่างโดยรอบคอมเพรสเซอร์เพื่อช่วยในการระบายอากาศ และทำให้อายุการใช้งานคอมเพรสเซอร์มากขึ้น

โดยทั่วไปแล้วเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก เช่น  แอร์ Panasonic, แอร์ Mitsubishi, แอร์ LG, หรือ แอร์ Samsung  แบบติดผนังที่นิยมใช้กันภายในบ้านซึ่งมี BTU ระหว่าง 9000-12,000 นั้นจะมีระยะการเดินท่อน้ำยาแอร์แฉลี่ยไมระหว่าง 10-15 เมตรสำหรับการเดินทางในแนวนอนและไม่เกิน 5 เมตรสำหรับการเดินท่อน้ำยาแอร์ในการเดินแนวตั้ง โดยมีการจำกัดว่า อย่างน้อยที่สุดควรมีระยะของท่อน้ำยาแอร์ไม่น้อยกว่า 3 เมตร เพราะน้ำยาแอร์อาจจะหมุนเวียนได้ไม่ดีหากมีระยะน้อยเกินไป สิ่งสำคัญคือท่อน้ำยาแอร์ที่ต่อให้ยาวขึ้นจำเป็นต้องเติมน้ำยาแอร์เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่เหมาะสม ดังนั้นหากน้ำยาแอร์ที่มีราคาแพง เช่น น้ำยาแอร์ 410 การติดตั้งก็จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายตามมา