ปัญหาแอร์และการแก้ไขทั่วไป

หลายบ้านมักเคยเจอปัญหาเหล่านี้ แล้วจะทำอย่างไรดี

เมื่อเราใช้งานเครื่องปรับอากาศไปสักระยะหนึ่ง ก็เกิดอาการต่างๆดังต่อไปนี้ ซึ่งบางอาการเป็นอาการทั่วไป ที่เราสามารถแก้ไขได้เองโดยวิธีง่ายง่าย ไขน๊อต ปรับเปลี่ยน โดยไม่ต้องเรียกช่างก็ได้ หรือ บางอาการก็อาจจะต้องเรียกช่างแต่เราก็สามารถสังเกตได้เบื้องต้น จะทำให้เราสามารถไม่โดนช่างหลอก หรือ เรียก่าใชจ่ายเแพงเกินจริง

ข้อขัดข้อง

การตรวจสอบ

การแก้ไข

1. มอเตอร์พัดลมและมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน1. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า2. ตรวจสอบระบบสายไฟที่จ่ายเข้าเครื่อง1. ถ้าต่ำไป ให้แจ้งการไฟฟ้า2. ซ่อมระบบสายไฟ

 

อาการ ขัดข้อง

การตรวจสอบ

การแก้ไข

2. มอเตอร์พัดลมไม่ทำงาน1. ใบพัดติดตั้งโครง2. ตรวจสอบบูซของพัดลม3. ตรวจสอบสวิตช์เลือก4. ตรวจสอบขดลวดมอเตอร์1. ปรับตั้งใหม่ยึดสกรูให้แน่น2. ซ่อมมอเตอร์เปลี่ยนบูซ3. เปลี่ยนสวิตช์เลือก

4. เปลี่ยนมอเตอร์พัดลม

3. มอเตอร์พัดลมทำงานแต่มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน1. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า2. ตรวจสอบเทอร์โมสตัส3. ตรวจสอบสวิตช์เลือก4. ตรวจสอบคาพาซอเตอร์ของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์5. ตรวจสอบขดลวดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์1. ถ้าต่ำกว่า 100 % ให้แจ้งการไฟฟ้า2. เปลี่ยนเทอร์โมสตัดใหม่ ถ้าเสีย3. เปลี่ยนใหม่ถ้าสวิตช์เลือกไม่ทำงาน

4. ถ้าคาพาซิเตอร์เสียให้เปลี่ยนใหม่

5. เปลี่ยนมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ใหม่

4. ระบบทำงาน แต่ไม่มีผลความเย็นเลย1. ตรวจสอบระบบน้ำยา1. ซ่อมระบบน้ำยา
5. ระบบทำงานแต่ให้ผลความเย็นน้อยลง1. เปิดพัดลมดูดอากาศไว้2. ฟิลเตอร์สกปรก3. อีวาพอเรเตอร์คอยล์และคอนเดนเซอร์สกปรก

4. ตรวจสอบอุณหภูมิของอีวาพอเรเตอร์คอยล์

1. ปิดพัดลมดูดอากาศ2. ล้างหรือเปลี่ยนฟิลเตอร์3. ยกล้างเครื่อง

4. ซ่อมระบบน้ำยาใหม่

 

6. ระบบทำงานดีแต่มีเสียงดัง1. ตรวจสอบการติดตั้ง2. ใบพัดกับตัวโครง3. ตรวจสอบสกรูทุกตัวและสปริงขาคอมเพรสเซอร์1. ติดตั้งใหม่ถ้าติดตั้งไว้ไม่ดี2. ปรับตั้งใหม่ยึดให้แน่น3. ถ้าหลวม ให้ขันสกรูยึดให้แน่น
7. น้ำหยดเข้าภายในห้องปรับอากาศ1. ตรวจสอบระดับการติดตั้งเครื่องใหม่2. ท่อน้ำทิ้งอุดตัน1. ปรับระดับใหม่ให้ดี2. ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้ง